Rönnöfors Lysförening & Byalag

"Rönnöfors, by'n  där det händer"

Rönnöfors en mycket trivsam by vid foten av Offerdalsfjällen

Välkomstskylt från norra infarten
Välkomstskylt från norra infarten

Rönnöfors är beläget i norra delen av Offerdals socken, ca 2 mil norr om Kaxås. Byn har idag ca XX året-runt-boende och ytterligare YY sportstugeboende.  Numera finns varken affärer, post, skola eller värdshus som det fanns förr, men nu händer det grejor:-). Läs mer på sidan "Nyheter". 

Rönnöfors (tidigare Rönnön eller Rännön; jämtska: Rännöya) är en ort i Offerdals socken, Krokoms kommun, Jämtland. By'n är högt belägen med utsikt över Offerdalsfjällen, vid Landösjöns västra ände och kan sägas vara centralort för norra Offerdal. Samiska bosättningar finns i närbelägna Jänsmässholmen och Frankrikegården. Norr om Rönnöfors finns ett stenbrott där Skifferbolaget AB bryter offerdalsskiffer sedan 1949.

Rännön omnämns första gången i mitten på 1700-talet. En av byns första nybyggare var Anders Pärsson från Kalls socken, kallad Rännökskalln, som bytte sitt hemman i Kall mot Gustaf- och Carlbergs Kopperverks mark i Rännön.

Under brukstiden, läs mer under "Kulturarvet", ökade Rännöns befolkning betydligt. År 1884 byggdes allmän väg mellan Kaxås och Rönnöfors. Under 1900-talet anlades bland annat en slalombacke vid pensionat Rönnögården (idag privatbostad). Mellan åren 1925 och 1984 var Rönnöfors ett eget kyrkobokföringsdistrikt (kbfd) inom Offerdals församling. 

Byn's gemensamma lokaler

Bagarstugan
Bagarstugan

Byn's bagarstuga

Bagarstugan (upplåts av David Lagergren till Rönnöfors byalag) är belägen i bottenvåningen på gamla skolmatsalen. Bokning av stugan kan göras i en bok som finns i Bagarstugan. Kostnaden är xx kr/dag med egen ved och YY kr/dag med ved. Man städar efter sig till det skick man själv skulle vilja finna det i. 

Här bakas det "mjukkaku, tjukkpickebröd o tunnbröd" i mängder före jul. En och annan pizza har det nog också blivit. 

Snickeriet
Snickeriet

Byn's snickeri

Snickeriet är beläget bakom gamla byskolan. Snickeriet innehåller idag svarv, bandsåg, hyvel, pelarborrmaskin m.m. Maskinerna kommer inom kort att avyttras. Själva huset ska fortsättningsvis användas till samlingslokal för Byalaget.

Forsstugan

Forsstugan är belägen mellan "Hyttruinen" och Rönnöfors kraftverk ägt av Jämtkraft. Den används sommartid som café, när frivilliga åtar sig uppdraget, någon/några veckor per sommar. I övrigt hyrs den ut till jägare vid älgjakten. 

Brostugan stod tidigare vid den gamla bron. När bron revs flyttades stugan till planen nedanför "Hyttruinen". 

På ångbåtsbryggan stod tidigare Ångbåten "Hebe" som en gång i tiden gick i trafik på Landösjön. Ett renoveringsprojekt av den gamla ångbåten blev för slitsamt för "Hebe's vänner" och den såldes 2018 till XXXX. Idag kan vi därför njuta av utsikten från bryggan.

Kyrka, brandstation, kraftverk

Den service som finns i By'n

Kyrkan och församlingshuset 

Rönnöfors kyrka i västra Offerdals socken (Härnösands stift) ritades av arkitekt John Åkerlund i Stockholm och byggdes våren 1953 av byggmästare Per Olof Olsson i Landön. Kyrkan invigdes 1954 av biskop Gunnar Hultgren. 

Kyrkan är placerad på den plats där kapellet tidigare lågt, högt på en kulle med utsikt över Landösjön. Kyrkan är uppförd av gult tegel och har ett mittskepp och två lägre sidoskepp. Kyrkan har ett torn i väster och en sakristia i norr. Taket är av sadeltyp. Interiört är kyrkan sparsamt inredd och dekorerad. Det finns bland annat fönster med glasmålningar som har bevarats från det tidigare kapellet. Altartavlan är en muralmålning av Torsten Nordberg, Stockholm. 

Kyrkans församlingshus som byggdes redan 1945, inrymmer idag en samlingslokal, där Byalaget ibland brukar ha sina årsmöten, och på övervåningen finns lägenheter för äldre församlingsmedlemmar.

Brandstation och busshållplats

Byn's brandstation inrymmer brandbil och släckningsutrustning som bemannas av ….

Bussen stannar till vid brandstationen samt ytterligare en plats längre ned i backen. Det går en tur morgon och kväll

Rönnöfors kraftstation - "Sveriges vackraste kraftverk"

"Är Rönnöfors kraftstation Sveriges vackraste? Det är i.a.f en mycket speciell byggnad som Jämtkraft byggt. 

Deras ambition har varit att kraftstationen ska smälta in i miljön och det gör den verkligen. Här har man inte nöjt sig med att bygga en grå bunker. Nej - här har arkitekten Hans Jäderberg fått släppa loss en massa kreativitet. Byggnaden smälter bra in i miljön, med sitt torvtak och de vackra väggarna som är klädda med Offerdalsskiffer. Träväggen med sina runda fönster har en härlig färgsättning och en vacker dekoration med träpanel, som måste ha varit en dröm för snickarna att göra. Vägen ned till kraftverket pryds av en gärdsgård, vilket också är lite originellt." 
Text tagen från en artikel i ÖP, skriven av journalist Seved Johansson

Rönnöfors kraftverk är den nyaste av Jämtkrafts vattenkraftstationer och togs i drift år 2000 intill den gamla regleringsdammen från 1950-talet. Kraftverket producerar 13 GWh per år, vilket motsvarar ca 1,4 % av den vattenkraft som produceras i Jämtland.

Kraftstationen är utrustad med s.k. Rörkaplan-turbiner, turbiner som används vid mycket låga fallhöjder. Som tack till By'n och Stig Sundin för upplåtelse av mark, sätts varje år ut 1000 - 1500 öringar i Rännögsjön. 

PS. Torvtaket är sommartid, en bra sommar, fullt av smultron:-) DS.

Vi ser fram emot ditt besök

Rönnöfors "By'n där det händer"
GPS: 59.326218, 18.07469