Nyheter

Här kan du läsa om det senaste som händer i Rönnöfors

Påminnelse att betala årsavgiften

Det är ännu några som inte betalt årsavgiften á 500:- till byalaget. Det är viktigt att alla gör det för att undvika ytterligare höjningar kommande år om vi ska få ekonomin i balans utan extraordinära engångsintäkter (som försäljning av snickerimaskiner).

Dags att betala årsavgiften till Byalaget

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skall vara 500:-. Betalning sker via swish 1231666247 eller föreningens Bg: 339-9441. På båda anger man sitt namn under meddelande så att det går att se vem som betalt. Vill någon betala kontant går det också direkt till kassören Helge Larsen. Betalningen bör vara gjord senast 2020-03-31.

Byalagets snickerimaskiner är sålda

Detta blir ett bra bidrag till Byalagets kassa

Vill bara påminna er som glömt att betala årsavgiften på 300:- till Byalaget för 2019. I år kan du även betala med Swish 1231666247 eller till föreningens Bankgiro 339-9441.

På senaste årsmötet den 3'e mars 2019 beslöts det att Bryggstuvinden ska städas före den 31'a maj 2019, d.v.s. allt som Byalaget äger ska rensas ut och det som är något värt att spara, ska lagras i Snickeriet eller annan lämplig lokal. Datum för städning kommer att meddelas senare. Vi hoppas på god uppslutning.

David Lagergren med familj renoverar gamla Byskolan till ett skotercafé i västra gaveln på nedervåningen och en mindre lägenhet på samma plan. På övervåningen blir det en stor lägenhet som en av David's systrar ska hyra. Caféet beräknas bli klart till vintern 2019-2020 och lägenheten på övervåningen till sommaren 2019.